ŚCIEŻKA FAKTURALNA

ŚCIEŻKA FAKTURALNA

Eksponat znajduje się w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Autorka opisu – Adrianna Gajdziszewska

To około 10-metrowa ścieżka wytyczona na planie łuku, składająca się z kolejnych pasów różnych nawierzchni. Przy ładnej pogodzie zdejmij buty i przejdź po ścieżce boso. Bardzo ostrożnie stawiaj stopy. Możesz teraz sprawdzić, czy potrafisz poprawnie określić każdy rodzaj nawierzchni. Czy jesteś w stanie rozpoznać części ścieżki z piasku, drewna, ziemi, żwiru, kamieni?

Na nasz zmysł dotyku składa się aż pięć rodzajów receptorów o różnej budowie, powierzchni, szybkości reagowania oraz umiejscowieniu w organizmie. Przy pomocy dwóch receptorów w górnej warstwie skóry wyczuwamy delikatny dotyk. Receptory umieszczone głęboko pozwalają odbierać ucisk i drgania mechaniczne. Najgłębiej umieszczone są receptory odpowiedzialne za odczuwanie ciepła, zimna oraz bólu. Kiedy idziemy po ścieżce fakturalnej, receptory na naszych stopach rejestrują fakturę i temperaturę różnych materiałów, a następnie przesyłają tę informację do mózgu. Mózg uczy się, dzięki czemu staje się możliwe rozpoznanie nawierzchni wyłącznie na podstawie wrażeń dotykowych i termicznych. Ciekawe jest, że najbardziej czułe receptory znajdują się na opuszkach palców i wargach – w sprzyjających warunkach (jednej tysięcznej części milimetra). Każda część ciała reaguje w innym stopniu pozwalając wyczuć na dotykanej powierzchni odkształcenie rzędu 1 mikrometra zarówno na dotyk, jak i na temperaturę. Możesz doświadczyć faktu, że pięta jest jedną z części ciała najmniej wrażliwych na odczuwanie.