DWIE HUŚTAWKI

DWIE HUŚTAWKI

Eksponat znajduje się w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Autorka opisu – Olga Odziemczyk

Urządzenie to dwie połączone huśtawki. Są one zawieszone naprzeciw siebie, na drewnianym stelażu. Stelaż składa się z 4 słupów nachylonych ku sobie, połączonych u góry poziomymi belkami, oraz ukośnie zamontowanymi belkami wzmacniającymi, łączącymi wspomniane słupy i poziome belki. Konstrukcja jest naprawdę duża. Słupy zamontowane są tak, że miejsca ich połączenia z podłożem odpowiadają ułożeniu wierzchołków prostokąta o bokach około 9 na 3,25 metra.

Każda z huśtawek zawieszona jest na górnej belce, pomiędzy parą bliżej ustawionych słupów. Obie huśtawki zbudowane są tak samo. Z belki zwisają dwa łańcuchy, do których przymocowane jest proste siedzisko. W niewielkiej odległości od siedziska, każdy z łańcuchów rozgałęzia się, dzięki czemu jest przymocowany w dwóch punktach siedziska. Siedzisko kształtem przypomina prostokąt o zaokrąglonych rogach. Szczególnie istotnym elementem tego urządzenia są dwa sznury, łączące w górnej części łańcuchy huśtawek. Sznury umieszczone są równolegle, każdy z nich łączy łańcuch jednej huśtawki ze znajdującym się naprzeciw niego łańcuchem drugiej.

Urządzenie przeznaczone jest dla dwóch osób. By wykonać doświadczenie usiądźcie na huśtawkach. Niech tylko jedna osoba rozhuśta huśtawkę, druga osoba powinna jedynie siedzieć .Następnie pozwólcie obu huśtawkom poruszać się swobodnie. Należy siedzieć tak, by nie ingerować w ich ruch. Zwróćcie uwagę, by wasze nogi nie dotykały podłoża. Skupcie się na obserwacji zachodzącego zjawiska, jakim jest przenoszenie drgań. Huśtawka osoby, która nie próbowała jej rozhuśtać zacznie zwiększać swoje wychylenie, czyli będzie poruszać się z coraz większą amplitudą. Równocześnie wychylenia przeciwległej huśtawki zaczną się zmniejszać. Po pewnym czasie sytuacja odwróci się i huśtawka, której amplituda wychyleń wzrastała zacznie wychylać się coraz słabiej, a ta naprzeciw zacznie zwiększać swoją amplitudę wychyleń. Drgania są przenoszone z jednaj huśtawki na drugą, dzięki sznurom, które łączą ich łańcuchy. Cykl ten będzie się powtarzał, jednak zjawisko nie będzie trwało w nieskończoność ze względu na występujące opory ruchu.