MANDARINES

MANDARINES

Tytuł: „Mandarines”

Autor: Władysław Marynowicz (1920-1977)
Czas powstania: po 1952 
Miejsce przechowywania: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Fotografia w kształcie prostokąta, naklejona na prostokątną, nieco większą tekturkę, w kolorze kremowym. Fotografia o wymiarach: 39,5 x 50 cm, tekturka: 40,5 x 51 cm. Różnica wielkości zdjęcia i tekturki tworzy wąskie marginesy, prawie takie same z każdej strony.
Niemal całą powierzchnię zdjęcia zajmuje pleciona ze słomy misa, do której włożono cztery mandarynki. Ujęcie wykonane jest z góry, nieco pod kątem, na wnętrze misy. U dołu zdjęcia widać niewielki fragment zewnętrznej strony naczynia. Jego brzeg tworzy okrąg fragmentarycznie ucięty przez górną oraz boczne krawędzie fotografii. Przeplot wiązek słomy, z której wykonano naczynie jest równy i ciasny. Słomki plecione są na przemian, poziomo i pionowo, co daje wrażenie nałożonych na siebie wyraźnych kręgów zszytych ze sobą pionowymi liniami.
W misie znajdują się, tworząc jakby równoramienny krzyż, cztery mandarynki ułożone ogonkami do góry. Owoce stykają się ze sobą. Mandarynka leżąca u dołu oraz ta z prawej strony do połowy owinięte są w bibułki, cienkie i miejscami pozagniatane. W rogach fotografii płaskie, ciemne tło, prawdopodobnie blat stołu, na którym ustawiono misę.
Rewers kremowy. W lewym górnym rogu pieczęć tuszowa: W. Marynowicz, F.I.I.P,  F.R.P.S. 46 WEBSTER GARDNES  EALING, LONDON, W. 5. Nad pieczęcią ten sam tekst napisany ołówkiem – być może ręką samego Władysława Marynowicza. Ta sama pieczątka powtórzona w prawym dolnym rogu.
Skrót: F.I.I.P oznacza Fellow of the Institute of Incorporated Photographers – Członek Instytutu Fotografów Zawodowych. Skrót: F.R.P.S. – Fellow of the Royal Photographic Society – Członek Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Na środku ołówkiem – prawdopodobnie ręką autora – drukowanymi literami tytuł: MANDARINES poprzedzony liczbą 44 wpisaną w kółko.

Władysław Marynowicz – fotografik i wykładowca w Ealing Technical College, członek Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego Wielkiej Brytanii i Londyńskiego Salonu Fotografii. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Fotografików Polskich. Urodzony w Kamionce Strumiłowej pod Lwowem. Po zajęciu wschodnich ziem Polski przez wojska sowieckie deportowany został w głąb Rosji. Był żołnierzem 2. Korpusu Armii Polskiej generała Władysława Andersa, uczestnikiem kampanii włoskiej. Po II wojnie światowej osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Jest autorem książki: Photography as an Art Form – co zostało przetłumaczone: Fotografia jako rodzaj sztuki, wydanej w 1968 roku w Londynie. Album podzielony jest na pięć rozdziałów: Portret, Martwa natura, Sceny rodzajowe, Kolor i Separacja tonów. Zasadę tę wykorzystano przy tworzeniu wystawy Władysław Marynowicz – perfekcja i artyzm, zorganizowanej w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, w 2011 roku.