RÓWNIA GALILEUSZA

RÓWNIA GALILEUSZA

Eksponat znajduje się w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Autor opisu – Michał Urban

Widzimy tu równię pochyłą. Jest to wsparty na słupkach metalowy tor o długości 6 metrów. Tor łagodnie opada w dół, wzdłuż linii prostej. Nachylenie do poziomu wynosi 15 stopni. Między ściankami toru umocowane są metalowe elementy pełniące rolę dzwonków – wydają one odgłos, gdy uderza w nie kula.

Zwróć uwagę, że dzwonki ustawione są w coraz większych odległościach. Wzajemne stosunki kolejnych odległości są takie jak kolejnych liczb nieparzystych: 1,3,5,7,9.
Kula początkowo znajduje się w dolnej części toru. Przemieść ją na drugi, górny kraniec toru. Zastanów się: z jaką częstotliwością będą dzwonić dzwonki uderzane przez kulę toczącą się w dół pochylni? Teraz puść kulę i nasłuchuj częstotliwości dzwonienia. Okazuje się, że jest ona stała – dzwonki dzwonią w równych odstępach czasu. Dzieje się tak, ponieważ kula stacza się coraz szybciej pod wpływem składowej siły grawitacji, równoległej do toru, co kompensuje coraz większe odległości pomiędzy dzwonkami.

Pierwszym eksperymentatorem, który badał ruch ciał na równi pochyłej był Galileo Galilei nazywany Galileuszem.