TELEGRAF AKUSTYCZNY

TELEGRAF AKUSTYCZNY

Eksponat znajduje się w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Autorka opisu – Adrianna Gajdziszewska

Do wykonania eksperymentu z telegrafem akustycznym niezbędne są dwie osoby. Zostań przy jednym końcu przyrządu, a towarzyszącą Ci osobę poproś, aby podeszła do drugiego końca. Można tam dojść idąc wzdłuż głównej ścieżki. Stoicie teraz naprzeciwko, twarzami do siebie, dzieli was odległość 30 metrów. Przed wami, zakopana pod ziemią jest rura. Stoicie przed jej końcami wychodzącymi na powierzchnię ziemi. Zostańcie na swoich miejscach i spróbujcie ze sobą porozmawiać nie używając telegrafu. Następnie zbliż głowę do lejkowatej końcówki rury i powiedz coś. Druga osoba słucha Cię przykładając ucho do swojego końca rury. Zostając na stanowiskach zamieńcie się rolami. Sprawdźcie też, czy da się porozmawiać szeptem.

Jak działa telegraf akustyczny?
W nieograniczonej niczym przestrzeni fala dźwiękowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a jej natężenie szybko maleje z odległością. Rura, przed którą stoisz stanowi falowód, kierujący falę do odbiornika, jakim jest nasze ucho. Ciekawostką jest, że rury dźwiękowe były używane do komunikacji wewnętrznej m. in. na statkach, okrętach, w fortyfikacjach, biurach, rezydencjach. Obecnie wyparła je łączność telefoniczna.