Ashoka Fellow

Społeczeństwo

Irek Białek członkiem międzynarodowej sieci innowatorów społecznych Ashoki

Ashoka Fellows

Do sieci Ashoki należy zaledwie 3500 osób na świecie – surowe warunki spełniają jedynie wyjątkowi innowatorzy społeczni działający na rzecz wspólnego dobra. Poszukiwanie i wybór członków Ashoki jest międzynarodowym procesem opartym o pięć kryteriów – kandydat musi wykazać się nowym pomysłem w światowej skali, potencjałem na duży wpływ społeczny, kreatywnością i przedsiębiorczością. Nie może również budzić zastrzeżeń natury etycznej.

Ashoka jest międzynarodową siecią innowatorów społecznych. Od 30 lat, w ponad 80 krajach, łączymy i wspieramy wybitnych liderów zmian, wzmacniamy ich zespoły i łączymy z osobami i instytucjami, które zwiększają skalę oddziaływania ich nowatorskich pomysłów. Wierzymy, że zmiana systemowa zaczyna się od jednostek posiadających silny kręgosłup moralny, umiejętności przywódcze, zarządcze i wizję rozwiązania wyzwań współczesności. 

http://ashoka-cee.org/poland/