Come CloSeR Show

Come CloSer Show

Biznes bliżej niepełnosprawności

Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN we współpracy ze Związkiem Liderów Usług Biznesowych w Polsce ABSL oraz firmą capgemini Polska, zorganizowała w Krakowie "Come CloSeR Show 2016".

Wydarzenie kierowane było do menedżerek i menedżerów biznesu dostrzegających potencjał w różnorodności swoich zespołów, a w szczególności w osobach z niepełnosprawnościami, które mogą i powinny współtworzyć zespoły w sektorze nowoczesnych usług biznesowych i poza nim. Fundacja MOFFIN i ABSL podpisały deklarację „Biznes bliżej niepełnosprawności”, zakładającą współpracę w pogłębianiu świadomości menedżerów biznesu w obszarze niepełnosprawności i zwiększania dostępności firm do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na jej mocy powołano grupę roboczą Come CloSeR to Disability Task Force, złożoną z przedstawicielek i przedstawicieli działów HR, CSR i Diversity z różnorodnych firm, które mają ze sobą współpracować, aby osiągnąć większą świadomość sektora biznesu, czym tak naprawdę jest dostępna i przyjazna wobec osób z niepełnosprawnościami firma.

Deklarację Biznes bliżej niepełnosprawności podpisały Jolanta Jaworska, Dyrektor ds Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie oraz Terri Gerosa, Dyrektor Zarządzająca Citibank International LTD Oddział w Polsce.

Podczas Come CloSeR Show 2016 odbyły się prezentacje dotyczące problematyki włączenia społecznego i różnorodności z kilku krajów europejskich, z których pochodzili partnerzy projektu CSR plus the missing D:

Tommy Wølk Andersen, Code of Care, Dania,

Sandra Ballij, Ctalents, Holandia,

Rosa Doran, Nuclio, Portugalia.

Z rekomendacjami dla biznesu wypracowanymi przez partnerstwo projektu CSR plus the missing D można zapoznać się tutaj.

W dalszej części Come CloSer Show próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie "Kim jest menedżer jutra", postawione przez Irka Białka w dyskusji panelowej, do której włączyła się także publiczność.   

Oto jak odpowiedzieli na nie:

James Robey z Grupy Capgemini, Dyrektor ds. odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, Wielka Brytania,

Agnieszka Dejna z Browaru Spółdzielczego w Pucku, Polska,

Martin Turnau z Turnau Global Consulting, Polska,

Edyta Gałaszewska-Bogusz z Accenture Polska.

 

Uczestnicy Come CloSeR Show 2016 mieli możliwość udziału w formule dyskusji przy kawie – come CloSeR cafe, gdzie rozważano szczegółowo rozmaite kwestie dotyczące dostępności firm oraz analizowano metody przezwyciężania barier, zwłaszcza tych mentalnych, aby lepiej i pełniej wdrażać zasady dostępności i odpowiedzialności społecznej biznesu.

 Tak oko kamery zarejestrowało Come CloSeR Show 2016.