Come CloSeR Show

Come CloSeR to Disability Task Force 2017

"Come CloSeR to Disability Task Force" to grupa zadaniowa utworzona na mocy Deklaracji Biznes bliżej niepełnosprawności podpisanej podczas Come CloSeR Show 2016. Reprezentowanych jest w niej kilkanaście firm o zasięgu międzynarodowym oraz pracują w niej eksperci niezależni specjalizujący się w  zagadnieniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, różnorodnością i niepełnosprawnością.

W 2017 roku grupa opracowała przewodnik "Dostępna firma, dostępne otoczenie", zawierający wskazówki dla firm, jak skutecznie wdrażać w praktyce proces włączania osób z różnorodnymi  niepełnosprawnościami do zespołów pracowniczych z korzyścią dla tych osób, firm i społeczeństwa. Publikacja ta została ogłoszona podczas Come CloSeR Show 2017. Istnieje w formie książkowej oraz w wersji elektronicznej, która jest do pobrania tutaj.

Pracując nad przewodnikiem, grupa spotykała się regularnie w firmach na terenie całej Polski m. in. w Krakowie w Capgemini, we Wrocławiu w Google, w Poznaniu w Strefie job, zapraszając także osoby spoza swojego grona, które specjalizują się w zagadnieniach HR, CSR, czy Employer Branding.

Spotkanie Come CloSeR to Disability task force w Google, Wrocław 2016, Fot. Archiwum MOFFIN
Spotkanie Come CloSeR to Disability task force w Strefie job, Poznań, marzec 2017, Fot. Aleksandra Bauza

 Członkowie Come CloSeR to Disability task force w roku 2017:

Karolina Długosz, Capgemini

Irek Białek, MOFFIN

Katarzyna Duraj-Per, MOFFIN

Nina Kaczmarczyk,  Cisco

Magdalena Makowska, IKEA Business Service Center

Konrad Rychlewski, Google

Małgorzata Perdeus-Białek, MOFFIN

Anna Wandzel, ekspertka ds. niepełnosprawności

Justyna Cuże, ekspertka ds. niepełnosprawności

Agnieszka Sznajder, ekspertka ds. różnorodności

Dorota Piotrowska, Strefa job, obecnie pracuje w Netguru

Monika Jankowska-Rangelov, UBS