Come CloSeR Show

Come CloSeR to Disability Task Force 2018

Spotkanie Come CloSeR to Disability Task Force w Capgemini Polska, Kraków, kwiecień 2018 r.

Grupa spotkała się trzykrotnie w roku 2018, aby omówić szczegółowe, praktyczne kwestie dostępności, zarysowane w przewodniku "Dostępna firma, dostępne otoczenie".

Gospodarzem spotkań jest w tym roku firma Capgemini Polska, która wypracowała daleko idące rozwiązania dostępnościowe w ramach programu "Win With Capgemini" i dzieliła się nimi z uczestnikami spotkań.

Grupa pracowała także nad programem Come CloSeR Show 2018, które odbyło się w Krakowie w maju 2018 r. gromadząc osoby zaangażowane w zwiększanie dostępności i różnorodności z firm, uczelni i organizacji trzeciego sektora.

Członkowie Come CloSeR to Disability  task force w roku 2018:

Karolina Długosz, Capgemini

Irek Białek, MOFFIN

Katarzyna Duraj-Per, MOFFIN

Nina Kaczmarczyk,  Cisco

Alicja Sojka, Credit Suisse

Karolina Zimak, Credit Suisse

Krzysztof Kminkowski, Credit Suisse

Aneta Turska, ABB

Izabela Mach, Shell

Katarzyna Lampart, Shell Business Operations

Magdalena Makowska (Sorówka), IKEA Business Service Center

Konrad Rychlewski, Google

Małgorzata Perdeus-Białek, MOFFIN

Anna Wandzel, ekspertka ds. niepełnosprawności