CZYTELNIA MOFFINA

PUBLIKACJA

Dostępna firma, dostępne otoczenie

Zatem drogie menedżerki i menedżerowie! Pasjonaci idei, prezesi, a przede wszystkim Wasze koleżanki i koledzy z Task Force wykonali całkiem sporą pracę, z kolei do Was należy zapoznanie się z nią, zbliżenie się do tematu i zgłębienie go, czyli po prostu Come CloSeR, come CloSeR to Disability. Oddaję w Wasze ręce pierwszy z serii przewodników po tematach związanych z różnorodnością i zaangażowaniem społecznym biznesu. Zapraszam do lektury, łączenia się w naszej sieci społecznościowej Menedżerów Jutra oraz do osobistego spotkania na którejś z edycji Come CloSeR Show. Dołączcie do nas jak najszybciej, potrzebujemy Waszego zaangażowania, działania i pasji do dokonywania zmian w firmach oraz ich otoczeniu.

 

Publikujemy w formie elektronicznej przewodnik "Dostępna firma, dostępne otoczenie", zawierający wskazówki dla firm, jak skutecznie wdrażać w praktyce proces włączania osób z różnorodnymi  niepełnosprawnościami do zespołów pracowniczych z korzyścią dla tych osób, firm i społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem w wersji elektronicznej tutaj

Przewodnik „Dostępna firma- dostępne otoczenie” jest objęty licencją Creative Commons
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska