Kim jest Menedżer Jutra?

MULTIMEDIA

Kim jest Menedżer Jutra?

Edyta Gałaszewska-Bogusz

Edyta Gałaszewska-Bogusz z Accenture Operations Polska o tym, że Menedżer Jutra powinien traktować pracowników jako równych sobie, ponieważ hierarchia we współczesnych organizacjach zaczyna zanikać.
Więcej na ComeCloSeRshow.eu. Dostępne napisy po polsku i po angielsku.

 

James Robey 

James Robey z Grupy Capgemini odpowiadając na pytanie, kim jest Menedżer Jutra mówi o pracownikach, ich niedoborze i o tym jak przeszliśmy z mentalności pokolenia X do podejścia pokolenia Y i wreszcie pokolenia Z.
Więcej na ComeCloSeRshow.eu. Dostępne napisy po polsku i po angielsku.