NASZE IDEE

MT3D (Głębia wielowarstwowego dotyku)

To innowacyjna metoda adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb osób niewidomych.

Autorami metody są: Irek Białek, Małgorzata Perdeus-Białek oraz Lech Kolasiński.

Metoda MT3D jest własnością intelektualną Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN i jej wykorzystywanie odbywa się wyłącznie na podstawie porozumienia z naszą organizacją.

Metoda MT3D to proces adaptacji dzieła, np. obrazu lub fotografii, do potrzeb osób niewidomych i jej stosowanie wymaga gruntownej wiedzy z historii sztuki oraz wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami niewidomymi. Metoda składa się z trzech ważnych elementów:

  • opisu dzieła,
  • audiodeskrypcji,
  • fizycznej adaptacji dzieła wydrukowanej w technice 3D.

Opis dzieła w wyczerpujący sposób zwraca uwagę na kolejne elementy fabularne i kompozycyjne obrazu lub fotografii, wskazuje na dominantę i tłumaczy znaczenie symboli obecnych w obrazie, czy na zdjęciu. Język opisu uwzględnia percepcję osób niewidomych od urodzenia. Opis zawiera informacje na temat techniki wykonania dzieła i kontekstu historycznego towarzyszącego jego powstaniu.

Audiodeskrypcja do dzieła to opis interpretowany przez profesjonalnego lektora lub native speakera w danym języku, w którym powstaje opis. Interpretacja lektora wprowadza słuchacza w klimat dzieła. Czasem audiodeskrypcja może być wzbogacana muzyką.

Posłuchaj audiodeskrypcji po polsku

Posłuchaj audiodeskrypcji po angielsku

Fizyczna adaptacja druku 3D

Projekt grafiki do wydruku tworzony jest przez artystę plastyka w oparciu o oryginalne dzieło i audiodeskrypcję. Projekt ten budowany jest na warstwach, co potem w dotyku umożliwia osobie niewidomej znakomite zorientowanie się w szczegółach danego dzieła. Niektóre elementy dzieła mogą być ukazane na kolejnych ilustracjach, co wynika ze stopnia skomplikowania konkretnego obrazu lub zdjęcia oraz zwracania uwagi na najważniejsze akcenty w nich zawarte.
Przykład adaptacji fizycznej - zdjęcie: "Portret dziewczyny z warkoczem".