NASZE IDEE

Pracownia artystyczna

Twórczość Lecha Kolasińskiego

Lech Kolasiński -  Artysta, malarz. Specjalizuje się w udostępnianiu sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Autor jedynej na świecie adaptacji medalu Nagrody Nobla do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, której można dotknąć w Muzeum UJ Collegium Maius oraz w Muzeum Noblowskim w Sztokholmie. Absolwent II pracowni interdyscyplinarnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, doktorant na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie specjalizujący się w rozwiązaniach ułatwiających osobom niewidomym odbiór sztuk wizualnych. Współtwórca metody adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb tej grupy osób Głębia wielowarstwowego dotyku MT3D, członek Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie.

Na tej stronie prezentujemy wybrane adaptacje i obrazy z twórczości Lecha.