Rekomendacje instytucjonalne

Rekomendacje instytucjonalne

 Międzynarodowa firma Thales 

Pani Małgorzata Perdeus-Białek współpracuje z grupą Thales od połowy 2011 r. przygotowując szkolenia dla naszych menedżerów podnoszące ich świadomość w zakresie niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w nowoczesnych społeczeństwach.

Przeprowadzone w siedzibie firmy Thales w Paryżu szkolenie dla menedżerów wyższego szczebla przez Panią Małgorzatę Perdeus-Białek pokazuje doskonałe przygotowanie trenerki do swojej pracy i znajomość europejskich rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji i rynku pracy.


Gerard Lefranc 
Dyrektor Mission Insertion, jednostki zajmującej się niepełnosprawnością w firmie Thales

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego
w Krakowie

W imieniu pracowników Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, chciałbym serdecznie podziękować za szkolenie prowadzone przez Panią Małgorzatę Perdeus-Białek w zakresie świadomości niepełnosprawności, które odbyło się 3 marca 2014 roku dla pracowników MHF.
Jest mi niezmiernie miło wyrazić podziękowanie oraz rekomendację dla Fundacji MOFFIN, z którą mamy zamiar kontynuować współpracę.

Maciej Beiersdorf
Dyrektor MHF do 2016 r.

Muzeum UJ - Collegium Maius

Szkolenie dostosowane było do różnych grup pracowników (strażników, przewodników muzealnych oraz pracowników administracyjnych) w taki sposób, aby możliwie najbardziej odpowiadało ich zróżnicowanym potrzebom. Przeprowadzona na zakończenie kilku cyklów szkoleniowych ewaluacja wykazała doskonałe przygotowanie Pani Małgorzaty Perdeus-Białek jako trenerki w zakresie świadomości niepełnosprawności oraz przyniosła wiele satysfakcji jej uczestnikom.

Szkolenie takie może być z powodzeniem stosowane w placówkach muzealnych i kulturalnych, które pragną otworzyć się na potrzeby osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami.


Prof. Krzysztof Stopka
Dyrektor Muzeum UJ

więcej

Szkolenia i Consulting

Rekomendacje uczestników

Wybrane opinie uczestniczek i uczestników szkoleń budujących świadomość niepełnosprawności pochodzą z ankiet anonimowych.

Więcej

Na górę

COPYRIGHT © 2013-2017 MOFFIN. | Realizacja: SWgroup CMS | Sitemap