CZYTELNIA MOFFINA

COME CLOSER SHOW

Jak prezes z prezesem

Koalicja Prezesi Wolontariusze oraz Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego rozpoczęły wspólny program “Jak Prezes z Prezesem“. Celem programu jest nawiązanie współpracy zaangażowanych społecznie prezesów i członków zarządów firm z wybitnymi innowatorami społecznymi wspieranymi przez Ashokę oraz wymiana pomiędzy nimi. Dzięki programowi przedstawiciele biznesu stają się aktywnymi uczestnikami procesu poszukiwania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. Innowatorzy zaś zyskują doświadczonych i efektywnych sprzymierzeńców w realizacji swoich misji.

Na zdjęciu Marek Grodziński, Dyrektor Business Services w Capgemini Polska i Ireneusz Białek, Prezes Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN z materiałami informacyjnymi Come CloSeR Show 2017.

W lutym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Jak prezes z prezesem", tym razem w całości niemal poświęcone Come Closer Show 2017.

http://ashoka-cee.org/poland/2017/03/09/jak-prezes-z-prezesem3/

 

Grudniowe, przedświąteczne spotkanie z tego cyklu dotyczyło podsumowania działalności programu Win with Capgemini oraz wyciągnięciu wniosków służących efektywnemu jego rozwojowi w kolejnym roku.

http://ashoka-cee.org/poland/2017/01/09/jak-prezes-z-prezesem-2/

 

Rozmawiają Marek Grodziński, Prezes Capgemini Polska i Ireneusz Białek, Prezes Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN.

http://ashoka-cee.org/poland/2016/11/29/jak-prezes-z-prezesem/