DZIAŁANIA

WIN with Capgemini

"Win with Capgemini" to autorski program zaangażowania społecznego firmy Capgemini Polska i Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN, który powstał w wyniku przekonania partnerów, że skuteczne włączenie osób niepełnosprawnych do pracy jest potrzebne zarówno pracodawcom, jak i społeczeństwu. To przekonanie jest podstawą koncepcji CSR plus D. Program został zainaugurowany w 2014 r., początkowo jako pilotaż i jest rozwijany do dziś, stanowiąc modelowe rozwiązanie w tym zakresie dla innych firm sektora nowoczesnych usług biznesowych. W jego ramach nie są tworzone miejsca pracy chronionej, jak również nie bazuje on na dotacjach z PFRON.

Program zakłada:

Wysiłek ze strony pracodawcy, polegający m.in. na:

 • adaptacji procesu rekrutacji;
 • adaptacji szkoleń wprowadzających (tzw. onboarding) dla kandydatów z niepełnosprawnością;
 • adaptacji istniejących stanowisk pracy, dostępnych dla wszystkich, gdy wymaga tego sytuacja;
 • zakupie i zastosowaniu – gdy jest to potrzebne – technologii asystujących, np. program powiększający Zoomtext czy Jaws;
 • zapewnieniu szkoleń w zakresie świadomości niepełnosprawności – dopasowanych do potrzeb grupy;
 • adaptacji szkoleń wzmacniających kompetencje kandydatów;
 • stałe budowanie świadomości niepełnosprawności w firmie i wzmacnianie elastyczności procesów i działań firmy, aby móc jak najskuteczniej włączać osoby niepełnosprawne do zespołów;
 • stałe pogłębianie wiedzy na temat dostępnych technologii asystujących i rozwiązań wspierających adaptację stanowisk;
 • identyfikacja mechanizmów finansowych wewnątrz firmy wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych (innowacja zaprezentowana podczas Come CloSeR Show 2018)

Wysiłek ze strony kandydatów z niepełnosprawnościami:

 • To kompetencje, w których nie orzeczenie o niepełnosprawności pozostaje głównym kryterium wyboru kandydata do pracy;
 • Chęć stałego rozwoju swoich kompetencji;
 • Chęć wsparcia pracodawcy w poszukiwaniu najlepszej adaptacji, otwartość, komunikatywność;
 • Zrozumienie potrzeb biznesowych pracodawcy;
 • Umiejętność pracy w zespole

Innowacja polega na tym, że we wdrażanie zasad programu włączeni są wszyscy interesariusze – od pracownika, zespołu i team lidera, osób reprezentujących m.in. działy HR czy administracji biurowej do członka zarządu. Włączenie z kolei polega na tym, że zatrudniane dzięki programowi osoby z niepełnosprawnościami, zapraszane są do bieżącej ewaluacji programu, zgłaszania swoich uwag, pomysłów, aby firma mogła coraz lepiej i głębiej otwierać się na ich specyficzne potrzeby.

Wierzymy, że mimo, iż droga do pełnej dostępności firm jest długa i zawiła, to takie podejście do innowacji oraz włączenia społecznego powoduje, że możemy już teraz mówić, iż osoby z niepełnosprawnościami traktowane są na równi z innymi pracownikami, a jednocześnie otrzymują niezbędną kompensację i racjonalne usprawnienia. Chętnie dzielimy się doświadczeniami płynącymi z realizacji programu Win with Capgemini. Zostały one szerzej opisane w przewodniku "Dostępna firma, dostępne otoczenie" oraz stanowiły i stanowią inspirację dla wielu firm międzynarodowych skupionych w grupie Come CloSeR to Disability Task Force, a także innych podmiotów gospodarczych zainteresowanych ideą dostępności i wykorzystaniem potencjału tkwiącego w grupach osób dotąd marginalizowanych i wykluczanych z pracy.

Kandydaci z niepełnosprawnościami zainteresowani programem Win with Capgemini, mogą przesyłać swoje aplikacje na adres: winwith.pl@capgemini.com lub po prostu, jak każdy inny kandydat, zgłaszać swoje CV na wybrane ogłoszenie na tej stronie.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku, w którym rekruterzy Capgemini objaśniają proces rekrutacyjny, obowiązujący także kandydatów z niepełnosprawnościami. Porady te z pewnością będą pomocne w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej. Zachęcamy do wyraźnego formułowania potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Film posiada audiodeskrypcję.

 

Partnerzy:

Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN

Capgemini